Multisport Presentations and Slide Shows

The value of nature: Insights from an endurance athlete and environmental economist

This presentation is aimed at individuals, companies, and organizations looking to build environmental awareness by better understanding the value of nature for our well-being. I mix inspiration from my career as an endurance athlete with insight from work as an environmental economist. I discuss the connection between my two careers and shed light on the connection between nature’s monetary value, an organization’s environmental responsibility and your own mental and physical health.

Read an editorial I co-wrote Sweden’s national daily newspaper about how environmental markets can improve nature protection (3 September  2016). Or a article in the  Swedish Recreational Association Magazine about why I think we need to put a price on nature (21 November 2016). Both articles in Swedish.

Read more:

What’s Nature’s Price? (English)

Vilken prislapp har naturen? (Svenska)

_EPX2715_ny2

 

Background 

For 15 years I followed the mantra: work hard – race hard. I finished my PhD in environmental economics and embarked on a fulfilling career as an environmental economist, while also racing as an elite multisport endurance athlete. As I invested more time in my sport – and worked less as an economist – I was able to live my dream: experiencing nature’s wonders while pursing my passion for endurance racing in places like China, New Zealand, Norway, France, the US, and Sweden. Before long I discovered an even better mantra: work less – race more. But was it better?

Mother nature provides society with many benefits: clean water, clear air, pollination for our crops, etc. It also provides opportunities for outdoor recreation. As an environmental economist I put a price on these benefits to raise awareness of these values for politicians and private decision-makers. As a competitive outdoor athlete I’m dependent on these benefits: they inspire me to explore and test my own endurance limits. When I myopically gave up one of my careers to focus on the other, I suddenly realized the connection between my intellectual and physical pursuits. They needed each other. And together they provided balance in my life.

Bakgrund  

I 15 år löd min devis: work hard – race hard. Jag har alltid trivts med mitt jobb som miljöekonom och på helgerna har jag gett järnet som elituthållighetsidrottare inom multisport. Efter att jag beslutat mig för att investera mer tid i idrotten – och därmed skurit ner på mitt jobb som miljöekonom – fick jag se många drömmar gå i uppfyllelse: jag fick uppleva några av världens vackraste platser i länder som Kina, Nya Zealand, och Frankrike samtidigt som jag fick möjlighet att ägna mig åt min passion. Min devis kom att revideras: work less – race more! Men, var det nya mottot egentligen så mycket bättre?

Moder jord ger oss en rad gåvor: rent vatten, ren luft, jord att odla i etc. Förutom dessa uppenbara fördelar erbjuder naturen dessutom möjligheter till rekreation. Som miljöekonom sätter jag ett faktiskt pris på dessa gåvor för att medvetandegöra politiker och privata beslutsfattare om deras värde. Som idrottare är jag fullkomligt beroende av naturen – den ger mig inspiration och driver mig att passionerat söka gränsen för min egen uthållighet. När jag något närsynt drog ned på mitt konsultande för att på heltid satsa på min idrottskarriär insåg jag plötsligt den uppenbara kopplingen mellan min intellektuella och fysiska gärning; de förutsätter varandra och tillsammans ger de mig den balans jag behöver i livet.

Share Button